Zaštitom okoliša stvaramo bolju budućnost
Uključi se

Ekološki problemi današnjice

0,85ºC
je trenutačna prosječna temperatura na svjetskoj razini viša nego krajem 19. stoljeća
60%
populacije sisavaca, ptica, riba, gmazova i vodozemaca u prosjeku se smanjilo između 1970. i 2014.
229
tisuća tona plastike svake godine završi u Sredozemnom moru, što je preko 500 brodskih kontejnera dnevno

Aktualne teme

Ekologija

Znanost o međusobnim ovisnostima i utjecajima živih organizama i njihova živog i neživog okoliša. Pojam ekologija (oekologie) prvi put spominje i uvodi njemački zoolog Ernst Haeckel 1869. godine i opisuje ju kao cjelokupnu znanost o odnosima organizama spram svijeta koji ih okružuje, dijelom organske, dijelom anorganske prirode.

Pročitaj više

Vode

Voda je najrasprostranjenija kapljevina (tekućina) na Zemlji (obujma ~1500 x 109 km3) i najvažnije (polarno) otapalo koje otapa kapljevine, plinove i mnogobrojne krutine. Voda zbog polarnosti posjeduje izvrstan kapacitet da otapa različite vrste tvari. Molekula vode (H2O) sastoji se od dvaju atoma vodika i atoma kisika.

Pročitaj više

Gospodarenje otpadom

Eko otok Krk je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada. Uveden 2005. godine, sustav je s početnih 16% odvojeno prikupljenog otpada u 2015. dosegnuo 50%. Cilj je do 2020. stupanj odvojenog prikupljanja otpada povećati na 80%. Kućni otpad se odvojeno prikuplja u u pet spremnika (biootpad, papir, PET, staklo, ostalo).

Pročitaj više

Održivi razvoj

Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. Oslanja se na ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoročnim devastiranjem i zagađivanjem okoliša.

Pročitaj više

Najnovije vijesti

RF ZRAČENJE (2G,3G,4G,5G…) – RAZOTKRIVANJE NETOČNIH TVRDNJI

1. RF ZRAČENJE NIJE OPASNO JER POSTOJI U PRIRODI -> NETOČNO Razine RF zračenja kojem smo danas izloženi milijunima su puta veće od prirodnih razina RF zračenja. 2. RF ZRAČENJE NIJE OPASNO JER JE NEIONIZIRAJUĆE -> NETOČNO Dovoljno je pogledati učinke RF zračenja u mikrovalnoj pećnici. RF zračenje ne prenosi toplinu, već je zagrijavanje posljedica...

RF ZRAČENJE (2G,3G,4G,5G…) – TKO JE U PRAVU?

Radiofrekvencijska (RF) polja su vrsta elektromagnetskih polja (eng. EMF – Electromagnetic fields) koja se koriste za rad mobitela i baznih stanica (2G,3G,4G,5G), WiFi, Bluetooth i sličnih bežičnih uređaja. Kada se govori o utjecaju RF zračenja na ljudsko zdravlje, u medije se uglavnom pozivaju ljudi iz tehničke struke, iako su nekompetentni za procjenu zdravstvenih rizika od...

RF ZRAČENJE – ZAŠTITA U SVAKODNEVICI

Cilj ovog teksta je informirati građane o praktičnim metodama za smanjenje izloženost RF zračenju iz svakodnevno korištenih izvora na koje imamo neposredan utjecaj i za koje nisu potrebni veliki zahvati. Naročito se preporuča da se navedena načela primjenjuju za trudnice i djecu.   MOBITELI: Ne držite mobitel uz tijelo. Svaki centimetar udaljenosti od tijela je...

Jeste li znali

Jedna osoba svakog dana prosječno napravi 1,8 kilograma smeća Godine 1995. 200 velikih odlagališta smeća na svijetu bilo je puno i zatvoreno. To znači da su otvorena nova. Jedna trećina cjelokupne potrošene energije koristi se u domaćinstvima. Jedna trećina ukupno potrošene vode koristi se za ispiranje toaleta Oko pet milijuna tona nafte svake godine završi...

Sve vijesti

Aktualna događanja

Trenutno nema aktualnih dogadanja

Sva događanja