Udruga eko Zagreb odlučno se protivi izmjenama i dopunama GUP-a Grada Zagreba.

Svoje prijedloge sastavili smo u 5 predanih primjedbi koje smo sami sastavili ili u suradnji s drugim udrugama.

Primjedbe se redom odnose na:

  1. Formu javne rasprave i povredu Arhuške konvencije
  2. “Legalizacija” objekata za gospodarenje otpadom koji nisu smjeli dobiti lokacijsku i građevinsku dozvolu + gradnja benzinskih postoja u vodozaštitnom području 2. kategorije + izbjegavanje javnih natječaja za velike građevinske projekte
  3. Planiranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u Podsusedu kao sredstvo sanacije klizišta suprotno zaključku Gradske skupštine iz 2018. godine
  4. Liberalizacija postavljanja baznih stanica po krovovima zgrada
  5. Razne druge primjedbe

Primjedbe možete pregledati i skinuti klikom na sljedeće poveznice:

Prigovor 1

Prigovor 2

Prigovor 3

Prigovor 4

Prigovor 5