Načelo opreznosti

Načelo opreznosti danas je vodeće ekološko načelo inkorporirano u održivi sustav i podloga je dugoročnom razvoju bez štetnih posljedica. Ono daje ekološku korekciju znanosti, koja se primjenjuje u situacijama kada je znanstveni uvid u potencijalnu opasnost nekog proizvoda ili tehnologije nepotpun i nedorečen. Ono postaje sastavni dio europskog zakonodavstava 2000. godine (COM(2000)1), hrvatskoj javnosti je...

Arhuška konvencija – međunarodno sredstvo zaštite građana

Arhuška konvencija je jedinstveni međunarodni pravni instrument koji omogućuje sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, utemeljena na ideji sudioničke demokracije u kojoj ljudi imaju pravo utjecati na donošenje odluka koje se tiču njihova života. Odredbe Arhuške konvencije predstavljaju samo minimum standarda ispod kojih stranke Konvencije – države ne smiju ići. Nažalost, praksa pokazuje da stranke konvencije...

Što je to održivi razvoj

Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. Oslanja se na ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoročnim devastiranjem i zagađivanjem okoliša. Osnovni je cilj osigurati održivo korištenje...

Spaljivanje otpada

Spaljivanjem otpada dobivamo energiju. Zar je to zaista tako?   Da je spaljivanje rasipanje energije, a ne dobivanje vidi se iz samih dijagrama koji uspoređuju ušteđenu energiju recikliranjem i dobivenu energiju spaljivanjem otpada. *Izvor: Determination of the Impact of Waste Management Activities on Greenhouse Gas Emissions: 2005 Update Final Report, ICF Consulting, October 31, 2005,...

Ekološki sustav

U Republici Hrvatskoj koristimo pojam ekološki sustav (internacionalno ekosistem) kojeg uvodi Tanssley 1935. godine. Čine ga: biocenoza – uvijek određena kombinacija različitih biljnih i životinjskih populacija koja se uspostavlja i održava pod danim ekološkim uvjetima biotopa – staništa tih organizama, razvija se i održava kao dinamički sustav jer je sposobna regulirati vlastite unutarnje procese i...

Što je ekologija?

Ekologija: grč. oikos dom, stanište + logos riječ, govor, znanost. Znanost o međusobnim ovisnostima i utjecajima živih organizama i njihova živog i neživog okoliša. Pojam ekologija (oekologie) prvi put spominje i uvodi njemački zoolog Ernst Haeckel 1869. godine i opisuje ju kao cjelokupnu znanost o odnosima organizama spram svijeta koji ih okružuje, dijelom organske, dijelom...

Otvorena pisma Ministarstvu graditeljstva i Ministarstvu uprave protiv GUP-a

Udruga eko Zagreb je zajedno s 10 drugih udruga i inicijativa potpisala i predala otvoreno pismo Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstvu uprave. U pismu jasno argumentiramo razloge zbog kojih je cijela procedura kao i sam sadržaj izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba nezakonit te kao takav u potpunosti neprihvatljiv.   10...

Prigovori i prijedlozi udruge na izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba – 2019.

Udruga eko Zagreb odlučno se protivi izmjenama i dopunama GUP-a Grada Zagreba. Svoje prijedloge sastavili smo u 5 predanih primjedbi koje smo sami sastavili ili u suradnji s drugim udrugama. Primjedbe se redom odnose na: Formu javne rasprave i povredu Arhuške konvencije “Legalizacija” objekata za gospodarenje otpadom koji nisu smjeli dobiti lokacijsku i građevinsku dozvolu...

Komentar prof.dr.sc. Stanka Uršića na požar na Jakuševcu 24. srpnja 2019.

Udruga eko Zagreb povodom požara na Jakuševcu 24. srpnja 2019. poslala je upit prof.dr.sc. Stanku Uršiću da iznese svoj komentar o navedenom događaju, dozinformacijama o bezopasnosti koje se iznose u medijima kao i od strane službenih osoba i predstavnika gradskih vlasti koje su zadužene na vrijeme upozoriti građane te konačno sustavu mjerenja opasnih čestica u...

Besplatni koncert Elementala i Pipsa u Velikoj Gorici 27.05.2018.

Udruga eko Zagreb poziva sve simpatizere te ljude željne dobre muzike i zabave na besplatan koncert Elementala i Pipsa. Udruga pruža organizacijsku potporu inicijativi STOP asfaltnoj bazi u Donjoj Lomnici u organizaciji. Koncert se održava u Parku Franje Tuđmana u Velikoj Gorici. Koncert počinje u 20:00h, a prije toga traje bogat program za najmlađe: Od...

Novije obavijesti
Starije obavijesti