Kako smanjiti zračenje WiFi rutera?

WiFi ruteri posljednjih nekoliko godina postali su uobičajeni dio kućanske komunikacijske opreme. Prilikom odabira telekom operatera najbolje je raspitati se da li operater ima u ponudi ruter s mogućnošću podešavanja snage zračenja. Postupak smanjenja količine zračenja koji će biti prikazan u ovom članku odnosi se na model rutera Speedport W 724V Ci. Postupak je vrlo jednostavan, te ga može izvesti svaka osoba s osnovnim poznavanjem rada na računalu.

PRIJAVA U APLIKACIJU

Da bi ste se prijavili u aplikaciju za konfiguriranje rutera, najprije na poleđini rutera potražite password (lozinku) s kojom ćete se ulogirati u aplikaciju za podešavanje rutera. Zatim na računalu otvorite internet preglednik i unesite adresu ‘192.168.1.1’ i na tipkovnici pritisnite Enter. Nakon što se pojavio ekran za prijavu (Slika 1), unijesite korisničko ime ‘user’ i lozinku. Nakon pritiska na gumb Log in pojaviti će se početni ekran aplikacije (Slika 2). Na izborničkoj traci odaberite polje Home network, nakon čega će se otvoriti ekran za podešavanje postavki rutera (Slika 3).

Slika 1. Unos korisničkog imena i lozinke
Slika 2. Početni ekran aplikacije
Slika 3. Ekran Home network za podešavanje postavki rutera

ISKLJUČIVANJE POJASA NA 5 GHZ

Moderni WiFi ruteri odašilju RF valove na frekvencijama od 2.4 i 5GHz. Maksimalna snaga zračenja rutera na 5GHz je dvostruko veća u odnosu na snagu zračenja na 2.4GHz. Zbog toga je, u slučaju da posjedujete ruter koji radi i na 5GHz, poželjno isključiti taj ferekvencijski pojas. Kod ovog rutera to možete učiniti uklanjanjem kvačice pokraj oznake Switch on the WLAN in the 5GHz frequency band (Slika 4).

Slika 4. Isljučivanje frekvencijskog pojasa na 5GHz

Nakon toga, ruter će se automatski isključiti te u roku od 1 minute ponovno uključiti i biti spreman za rad, ali sada samo na frekvenciji od 2.4GHz, s nekoliko puta manjom snagom zračenja.

SPUŠTANJE ODAŠILJAČKE SNAGE

Slično kao i kod laptopa, tako i kod nekih WiFi rutera je moguće podesiti maksimalnu snagu zračenja. Kod ovog rutera, to možete učiniti klikom na padajući izbornik Send settings i odabirom najniže vrijednosti za odašiljačku snagu, odnosno Low transmition power (Slika 5). Pritisnite gumb Spremi i kratko pričekajte dok se promjena ne izvrši i ruter bude spreman za rad.

Slika 5. Spuštanje odašiljačke snage na najnižu vrijednost

Ovakva promjena postavki rezultira smanjenjem snage zračenja za 70 – 85%. Ako primijetite da vaša WiFi veza više nije dovoljno stabilna, možete pokušati odabrati srednju vrijednost pa vidjeti da li veza bolje funkcionira.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Neki ruteri imaju i mogućnost automatskog gašenja i paljenja. To je posebno korisno za isključivanje rutera u periodu kada ga ne koristimo, primjerice po noći. Da bi ste postavili automatsko isključivanje ovog rutera, proširite izbornik WLAN time rule (Slika 6), označite polje Daily i unesite vrijeme od kada do kada želite da vam WiFi ruter bude uključen. Nakon toga pritisnite gumb Save i pričekajte kratko vrijeme da se postavke spreme i WiFi ponovno bude dostupan.

Slika 6. Odabir perioda u kojem će ruter biti uključen

Bez obzira na smanjenje snage zračenja, ruter je i dalje preporučljivo držati barem nekoliko metara od mjesta gdje dugotrajno boravimo. Ako to nije moguće, napravite štit od aluminijske folije ili metalne ploče između vas i rutera. Također, ako ste u mogućnosti, preporučljivo je umjesto WiFi rutera koristiti žičanu vezu za spajanje na internet.

Kako smanjiti zračenje laptopa?

Budući da je laptop uređaj koji često podrazumijeva svakodnevno višesatno korištenje, potrebno je odgovarajućim postupcima minimizirati količinu zračenja koju stvara laptop. Najćešći izvori RF zračenja na laptopu su WiFi i bluetooth. Njih je preporučeno što češće držati isključenima, a kod većine današnjih laptopa moguće je i spustiti snagu zračenja WiFi-ja, što će biti opisano u ovom članku.

SPUŠTANJE WIFI SNAGE

WiFi moduli na prijenosnim računalima uglavnom su podešeni na maksimalnu snagu zračenja, što omogućuje stabilniju vezu na većim udaljenostima od WiFi rutera. Međutim, takva snaga zračenja je najćešće nepotrebna. Na nekim laptopima moguće je putem postavki podesiti odašiljačku snagu WiFi modula, što može rezultirati smanjenjem snage zračenja čak i do 100 puta. Na operacijskom sustavu Windows (Slika 1-4) snagu zračenja WiFi modula moguće je spustiti na sljedeći način:

Slika 1. Control Panel (Upravljačka ploča) – System and Security (Sustav i sigurnost)
Slika 2. System (Sustav) – Device Manager (Upravitelj uređaja)
Slika 3. Network adapters (Mrežni prilagodnici) – desni klik na odgovarajući adapter – Properties (Svojstva)
Slika 4. Advanced (Dodatne mogućnosti) – Transmit Power (Tx snaga) – Value (Vrijednost) postaviti na najnižu razinu

U slučaju da nam najniža odašiljačka snaga ne bude dovoljna za stabilnu vezu, možemo postepeno podizati snagu i tako pronaći najnižu razinu koja nam je potrebna za stabilnu WiFi vezu.

ISKLJUČIVANJE BEŽIČNIH MREŽA

Kada nam na laptopu nije potrebno bežično povezivanje, korisno je isključiti bežične mreže kako se ne bi nepotrebno odašiljali RF valovi. Na operacijskom sustavu Windows (Slika 5-8) to je moguće učiniti na sljedeći način:

Slika 5. Control Panel (Upravljačka ploča) – Network and Internet (Mreža i internet)
Slika 6. Network and Sharing Center (Mreža i centar za dijeljenje)
Slika 7. Change adapter settings (Promijeni svojstva prilagodnika)
Slika 8. Desni klik na odgovarajući adapter -> Disable (Onemogući)

Kada želimo adapter ponovno uključiti, umjesto Disable (Onemogući) odaberemo Enable (Omogući). Također, moguće je desnim klikom na adapter odabrati Create Shortcut (Stvori poveznicu), nakon čega će se na Desktopu (Radnoj površini) pojaviti ikona adaptera, kako bi smo ga mogli jednostavnije i brže uključiti i isključiti.

Kod novijih verzija Windowsa bežične mreže je moguće isključivati i uključivati preko pomoćne trake (Slika 9). U slučaju uključivanja Airplane moda (Zrakoplovni mod), isključuju se sve bežične mreže na laptopu.

Slika 9. Jednostavno uključivanje i isključivanje bežičnih mreža na novijim verzijama Widnowsa

Ako smo u mogućnosti, najbolje je čitavo vrijeme držati isključenima sve bežične mreže na laptopu, te se na internet spajati putem žičane veze.

IZBJEGAVATI WIFI TETEHRING

U situacijama kada želimo podijeliti internet vezu mobitela s laptopom, to je najbolje učiniti pomoću usb kabela, kako ne bi smo imali dodatno WiFi/bluetooth zračenje koje stvaraju i laptop i mobitel. Usb kabel treba biti što duži, kako bi smo mogli mobitel udaljiti barem 1 metar od tijela. Ako pak nemamo usb kabel, nego dijelimo internet preko WiFi ili bluetooth veze potrebno je mobitel udaljiti barem nekoliko metera i po mogućnosti ga staviti u drugu prostoriju, budući da mobitel za vrijeme bežičnog dijeljenja interneta zrači znatno više od uobičajenog.

DRŽANJE PODALJE OD TIJELA

Laptop nikako nije preporučljivo držati na koljenima, nego se preporuča držanje na stolu, te po mogućnosti korištenje s vanjskim monitorom, žičanim mišem i tipkovnicom kako bi laptop što više udaljili. Držanje laptopa na koljenima je potrebno izbjegavati ne samo zbog zračenja WiFi ili bluteooth mreže na laptopu, nego i zbog relativno jakog niskofrekvencijskog magnetskog polja koje se javlja u blizini laptopa kao posljedica rada ventilatora unutar kućišta.

Specifičnosti zračenja 5G mreže

Da li će 5G mreža predstavljati znatno veći rizik za zdravlje ljudi od dosadašnjih mobilnih mreža, teško je reći, ali je sigurno da prilikom planiranja 5G mreže nije uloženo dovoljno truda kako bi se provela adekvatna istraživanja mogućih posljedica masovne primjene 5G tehnologije za ljude i okoliš. Zbog toga je nerazumljiva velika žurba za implementacijom 5G mreže prije nego što se napravi veći broj istraživanja u koje će biti uključeni nezavisni znanstvenici i institucije iz čitavog svijeta.

POTENCIJALNO VEĆE RAZINE ZRAČENJA

Stručne sudije pokazuju da će maksimalne razine zračenja 5G mreže biti veće u odnosu na postojeće razine zračenja. Dokaz da je to zaista tako jesu i zahtjevi za podizanjem dozvoljenih razina zračenja u državama i gradovima koje imaju stroža ograničenja. U slučaju da se ne podignu dozvoljene razine zračenja, 5G mreža se na tim područjima neće moći u potpunosti implementirati, odnosno troškovi implementacije bi znatno porasli, pa bi takvu infrastrukturu s financijskog aspekta bilo neisplativo graditi. Također, konačne razine zračenja u našem okruženju će ovisiti i o nama samima, odnosno koliko ćemo kupovati i upotrebljavati uređaje koji će se spajati na 5G mrežu.

OTEŽANO PREDVIĐANJE RAZINA

Za dosadašnje mobilne mreže postojali su modeli koji su mogli dosta dobro predvidjeti razine zračenja na određenom području. S obzirom na specifičnu propagaciju 5G signala visokih frekvencija i potencijalno veliki broj uređaja u našem okruženju koji će odašiljati 5G signale, još uvijek ne postoji mogućnost adekvatne procjene konačnih razina polja koje će stvarati 5G mreža. Također, zbog prostorne i vremenske dinamike takvih signala, postupci mjerenja za kontrolu zračenja u našem okruženju biti će znatno teže izvedivi u odnosu na postojeće vrste RF zračenja.

SPECIFIČNO ZRAČENJE

Iako su i do sada postojale tehnologije koje su koristile milimetarske valove visokih frekvencija, područje njihove primjene bilo je relativno usko, te su se znanstvena istraživanja štetnih učinaka uglavnom fokusirala na nešto niže frekvencije koje su koristile dosadašnje mobilne mreže, dok su više frekvencije ostale znatno manje istražene. Također, neki stručnjaci ističu i to da će RF valovi 5G mreže imati nešto veće pulsiranje u odnosu na dosadašnje mobilne mreže, što može biti još jedan razlog za veći oprez s obzirom na istraživanja koja pokazuju štetnije učinke kod većeg pulsiranja.

S druge strane, prednost milimetarskih valova iz perspektive djelovanja na ljude je teže prolaženje kroz prepreke, što znači da takvi valovi ne bi trebali moći prodrijeti u zatvorene prostore. Dakako, to se odnosi samo na milimetarske valove, osnosno na vrlo visoke frekvencije, dok će one nešto niže frekvencije koje će upotrebljavati 5G mreža biti samo djelomično prigušene zidovima, slično kao i kod dosadašnjih mobilnih mreža.

UTJECAJ NA OKOLIŠ

Za razliku od prijašnjih mobilnih mreža, 5G mreža će pokrivati praktički čitavu zemaljsku kuglu, što sa Zemlje, a što s velikog broja satelita koji će se nalaziti oko Zemlje. Prema tome očekuje se i veći utjecaj na prirodu koja će biti izložena povećanim razinama zračenja. Posebnu zabrinutost izražavaju neki znanstvenici glede utjecaja 5G mreže na kukce kod kojih zbog manjih dimenzija može doći do veće apsorpcije energije RF valova na višim frekvencijama i štetnijih učinaka, pri čemu je važno spomenuti da se populacija letećih kukaca posljednjih 30ak godina smanjila za preko 70%. Također, postoji i zabrinutost znanstvenika glede utjecaja 5G mreže na Zemljino električno i magnetsko okruženje s kojim su povezane biološke funkcije svih živih organizma, što predstavlja još jedan razlog za provođenje dodatnih istraživanja od strane nezavisnih znanstvenika i institucija prije početka masovne primjene 5G mreže.

RF zračenje (2G,3G,4G,5G…) – tko je u pravu?

rf zracenje 2g 3g 4g 5gRadiofrekvencijska (RF) polja vrsta su elektromagnetskih polja (eng. EMF – Electromagnetic fields) koja se koriste za bežičnu komunikaciju kod mobitela i baznih stanica (2G,3G,4G,5G), WiFi, Bluetooth i sličnih bežičnih uređaja. Zakoni za zaštitu od RF zračenja u Republici Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim državama diljem svijeta nisu postavljeni na temelju znanstvenog konsezusa, nego na temelju zaključaka male skupine znanstvenika iz privatne organizacije ICNIRP, koju je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) nametnula kao globalnog autoriteta za ovo područje. S druge strane, stotine znanstvenika iz čitavog svijeta upozoravaju da su takve preporuke neispravno postavljene jer ne uzimaju u obzir brojna priznata znanstvena istraživanja koja pokazuju pojavu bioloških učinaka na znatno nižim razinama zračenja.

 1. SUPROTSTAVLJENE SKUPINE ZNANSTVENIKA

Zakoni za zaštitu od RF zračenja u Republici Hrvatskoj postavljeni su na temelju zaključaka ICNIRP organizacije, čije smjernice već godinama prihvaća i preporuča Svjetska zdravstvena organizacija. ICNIRP je privatna organizacija sa sjedištem u Njemačkoj koja okuplja 14 znanstvenika. Članovi ICNIRP-a se u znanstvenim krugovima prozivaju zbog povezanosti s industrijom [1]. Njihove smjernice za zaštitu od RF zračenja temelje se na sprječavanju akutnog zagrijavanja tkiva [2], unatoč mnoštvu priznatih znanstvenih radova koji dokazuju pojavu bioloških učinaka na znatno nižim razinama zračenja. Dopuštajući veće razine zračenja, ICNIRP preporuke omogućuju industriji jeftiniji razvoj bežičnih sustava, odnosno veću zaradu.

Incijativa EMFScientist [3] okuplja preko 250 nezavisnih znanstvenika i stručnjaka iz čitavog svijeta koji zajedno imaju više tisuća objavljenih recenziranih znanstvenih radova iz područja neionizirajućeg elektromagnetskog zračenja. Oni tvrde da su ICNIRP preporuke neadekvatne za zaštitu ljudi, a posebno djece od dugotrajne izloženosti RF zračenju [4]. Međutim, unatnoč velikom broju i kompetentnosti znanstvenika uključenih u ovu inicijativu, njihova upozorenja se od strane odgovornih institucija uglavnom ignoriraju ili odbacuju uz navođenje uobičajenih fraza o nedostatku jasnih dokaza o štetnim zdravstvenim učincima i potrebi za provođenjem daljnjih istraživanja.

 1. ANALIZE ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

ICNIRP u svojim analizama znanstvenih istraživanja već godinama uporno zaključuje da je jedini dokazani štetni učinak RF zračenja na zdravlje ljudi zagrijavanje tkiva. Međutim, jedan od istaknutijih svjetskih znanstvenika u ovom području, prof. Martin L. Pall (Washington State University) pokazao je kako ICNIRP-ove analize posjeduju ozbiljne nedostatke, od korištenja nejasnih kriterija pri odabiru relevantnih radova, preko ignoriranja brojnih recenziranih znanstvenih istraživanja, pa sve do navođenja medicinski neprihvatljivih tvrdnji, poput tvrdnje da oksidativni stres, koji igra glavnu ulogu u razvoju različitih kroničnih, degenerativnih i neurodegenerativnih bolesti, nije relevantan za ljudsko zdravlje [5].

Znanstvenici iz neprofitne organizacije ORSAA u svojoj analizi recenziranih znanstvenih istraživanja došli su do podatka da oko 70% istraživanja pokazuje pojavu bioloških učinaka na netermičkim razinama zračenja i to već pri kratkotrajnom izlaganju [6]. Kada bi se iz analize izuzela istraživanja koja financira industrija, razlika bi bila još veća [7]. Znanstvenici i stručnjaci u sklopu organizacija BIOINITIATIVE [8], EUROPAEM [9] i BAUBIOLOGIE [10] također su došli do sličnih zaključaka te preporučili postavljanje znatno nižih dozvoljenih razina zračenja od onih koje preporuča ICNIRP.

 1. UTJECAJ RF ZRAČENJA NA ŽIVE ORGANIZME

RF valovi spadaju u neionizirajuće zračenje, što znači da nemaju mogućnost direktnog razbijanja kemijskih veza u molekulama, ali mogu uzrokovati pojavu različitih bioloških učinaka. Na relativno visokim razinama zračenja javlja se zagrijavanje kao vidljiva posljedica interakcije RF valova s biološkim materijalom, dok na nižim razinama zračenja ne dolazi do uočljivog zagrijavanja tkiva, ali se mogu javiti učinci poput oksidativnog stresa i indirektnih DNA oštećenja [7]. Osim negativnih bioloških učinaka, RF valovi u određenim situacijama mogu imati i pozitivan, odnosno terapeutski učinak, zbog čega se primjenjuju i u medicini. Međutim, terapeutska primjena podrazumijeva samo kratkotrajno izlaganje RF valovima odabranih karakteristika u kontroliranim uvijetima. Iako se živi organizmi u određenoj mjeri mogu nositi s netermičkim učincima RF zračenja, znanstvenici upozoravaju na rizike od dugotrajnog izlaganja takvom zračenju.

Najmanje ugroženom populacijom na djelovanje RF zračenja smatraju se zdravi odrasli ljudi, dok znanstvenici kao posebno osjetljivu skupinu ističu djecu. Djeca se smatraju posebno rizičnom skupinom zbog specifične građe tijela, kao i zbog intenzivnijih procesa u organizmu. Također, dodatan rizik kod današnje djece predstavlja i činjenica da su od najranije dobi izložena znatno većim razinama zračenja u odnosu na prijašnje generacije koje su odrastale bez mobitela, baznih stanica, WiFi i bluetooth uređaja, što znači da će današnja djeca tokom života imati i veću očekivanu kumulativnu izloženost RF zračenju.

Nedavno su završena dva dosad najtemeljitija istraživanja na životinjama [11] [12] . Rezultati su zbog velike važnosti pušteni u javnost prije nego što je planirano, te izvještavaju da su se RF polja kod štakora pokazala nedvosmisleno kancerogenima. Onkolog prof. Lenart Hardell (Örebro University Hospital, Sweden) navodi kako je vrsta tumora pronađena kod štakora slična tumorima koji su u prijašnjim istraživanjima uočeni kod ljudi kao posljedica prekomjernog korištenja mobitela [13]. Nakon objave ovih rezultata najavljena je revizija službene kategorizacije kancerogenosti RF polja za ljude od strane IARC-a (International Agency for Research on Cancer), te se očekuje prebacivanje iz kategorije potencijalno kancerogeno (2B) u kategoriju vjerojatno kancerogeno (2A) ili kancerogeno za ljude (1A). Iako su razine zračenja u spomenutim istraživanjima bile znatno veće od uobičajenih razina RF zračenja u našem okruženju, ova istraživanja su jasno pokazala promašenost ICNIRP smjernica koje se temelje na pretpostavci da je zagrijavanja tkiva jedini štetni učinak RF zračenja na zdravlje ljudi.

 1. LEKCIJE IZ PROŠLOSTI I NAČELO OPREZNOSTI

Tragični primjeri iz nedavne prošlosti u kojima su nacionalne i međunarodne institucije godinama ignorirale upozorenja znanstvenika, propuštajući na vrijeme zaštititi vlastite građane od štetnih utjecaja industrije, trebali bi poslužiti kao lekcija upravo za ovakve situacije koje se istovremeno tiču industrijskih interesa i zdravlja ljudi. Jedan takav primjer jer azbest, koji se dugo vremena koristio u građevinskoj industriji. Na štetnost azbesta znanstvenici su počeli upozoravati sto godina prije nego što je zabranjen. Države i institucije diljem Europe i svijeta, uključujući i Svjetsku zdravstvenu organizaciju, desetljećima su ignorirale ozbiljna upozorenja znanstvenika. Azbest je u Europi konačno zabranjen tek krajem 1990-ih godina, kada je procijenjeno da će idućih 35 godina samo u zapadnoj Europi biti 250 000 – 400 000 oboljenja kao posljedica prijašnje izloženosti azbestu [14]. Osim azbesta, tu su i drugi primjeri poput PCB-a i dioksina koji također nisu na vrijeme zabranjeni, a danas spominju kao najotrovnije kemikalije na svijetu.

Načelo opreznosti međunarodno je prihvaćeno načelo koje nalaže primjenu preventivnih mjera kako bi se spriječili potencijalni rizici u situacijama kada postoji određena znanstvena nesigurnost oko mogućih štetnih posljedica za ljude i okoliš. Europska agencija za okoliš u članku Radiation risk from everyday devices assessed [15] ističe potrebu za adekvatnom primjenom Načela opreznosti, te zaključuje ‘We must remember that precaution is one of the principles of EU environmental policy.’

U slučaju RF zračenja adekvatna primjena Načela opreznosti značila bi odbacivanje neispravno utemeljenih ICNIRP preporuka i postavljanje novih ograničenja koja bi se temeljila na zaštiti ljudi, a posebno djece, od netermičkih bioloških učinaka. Države ne smiju industriji prepustiti određivanje smjera i prioriteta u razvoju modernih tehnologija, već moraju preuzeti aktivniju ulogu, financirati znanstvena istraživanja koja su nezavisna od industrijskog kapitala, poticati razvoj sigurnijih tehnologija, te educirati javnosti o potencijalnim rizicima i odgovarajućim načinima za smanjenje izloženosti RF zračenju u svakodnevici.


O praktičnim metodama za smanjenje RF zračenja u svakodnevici pročitajte u člancima:

KAKO SMANJITI ZRAČENJE MOBITELA?

KAKO SMANJITI ZRAČENJE LAPTOPA?

KAKO SMANJITI ZRAČENJE WIFI RUTERA?

Literatura:

 1. L.Hardell World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review)
 2. ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz)
 3. EMF Scientists The International EMF Scientist Appeal
 4. EMF Scientists Letter to the United Nations
 5. M.Pall Response to 2018 ICNIRP Draft Guidelines
 6. V.Leach, S.Weller, M.Redmayne: A novel database of bio-effects from non-ionizing radiation
 7. ORSAA Radio Frequency (RF) Bio-effects
 8. BIOINITIATIVE Conclusions
 9. EUROPAEM EMF Guideline
 10. BAUBIOLOGIE Building Biology Evaluation Guidelines
 11. Ramazzini Institute Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats…
 12. US National Toxicology Program (NTP) Toxicology and Carcinogenesis Studies…
 13. L. Hardell, M. Carlberg Comments on the US National Toxicology Program technical reports…
 14. M. Martuzzi, J. Tickner The precautionary principle: protecting public health, the environment and the future of our children
 15. European Environment Agency Radiation risk from everyday devices assessed

Kako smanjiti zračenje mobitela?

Cilj ovog teksta je informirati građane o jednostavnim metodama pomoću kojih se može postići značajno smanjenje izloženosti zračenju iz mobitela.
 1. Prije odlaska na spavanje uključite avionski mod, čime mobitel prestaje zračiti, a budilica i dalje ostaje dostupna
 2. Preko dana što veći dio vremena držite mobitel na udaljenosti od barem 1m od tijela
 3. Ako nosite mobitel u džepu, isključite mobilne podatke, WiFi i bluetooth, čime mobitel praktički prestaje zračiti dok ga ne koristite, a sms i pozivi i dalje ostaju dostupni
 4. Skratite vrijeme surfanja i dopisivanja na mobitelu
 5. Skratite razgovore na osnovnu razmjenu informacija, a dulje razgovore ostavite za fiksni telefon ili za razgovor uživo
 6. Ako razgovarate dulje, povremeno premjestite mobitel na drugo uho
 7. Ako ste u mogućnosti, razgovarajte pomoću razglasa
 8. Izbjegavajte bluetooth slušalice, jer u pravilu ne zrače puno slabije od mobitela
 9. Izbjegavajte i žičane slušalice, jer se RF valovi mogu djelomično prenositi i preko njih
 10. Podučavajte djecu pravilnom i odgovornom korištenju mobitela. Ako mlađoj djeci dajete mobitel, isključite im mobilne podatke, WiFi i bluetooth kako bi mobitel što manje zračio.

Jeste li znali

 • Jedna osoba svakog dana prosječno napravi 1,8 kilograma smeća
 • Godine 1995. 200 velikih odlagališta smeća na svijetu bilo je puno i zatvoreno. To znači da su otvorena nova.
 • Jedna trećina cjelokupne potrošene energije koristi se u domaćinstvima.
 • Jedna trećina ukupno potrošene vode koristi se za ispiranje toaleta
 • Oko pet milijuna tona nafte svake godine završi u oceanima
 • Energija koja se uštedi kada se reciklira samo jedna staklena boca (a ne proizvodi nova) dovoljna je da električna žarulja svijetli puna četiri sata.
 • Za recikliranje papira potrebno je čak 64 posto manje energije nego za proizvodnju novog.
 • Svaka tona recikliranog papira spasi 17 stabala od rušenja.
 • Za recikliranje aluminija potrebno je 90 posto manje energije nego za proizvodnju novog.
 • Svake godine se u svijetu koristi oko pet milijardi aluminijskih konzervi.
 • Kompjuteri spadaju u opasan otpad. Samo monitor sadrži velike količine olova, koje je opasno ako dospije u okoliš.
 • Četiri litre motornog ulja mogu zagaditi milijune litara vode.
 • Evo primjera koliko određenim tvarima treba da se razgrade u prirodi: plastika – 500 godina, konzerve – 500 godina, organski otpad – do šest mjeseci, pamuk i papir – do šest mjeseci.

 

 

 

Plogging – trening i očuvanje okoliša

Kako je novi fitness trend uklopio ugodno s korisnim? “Plogging” je novi švedski praktičan trend koji spaja trening s očuvanjem okoliša. O čemu se tu radi? Ideja ima jedan vrlo koristan cilj, a radi se o spajanju trčanja i istodobnom sakupljanju otpada po putu, tj.u prirodi. Sama riječ “plogging” dolazi od kombinacija riječi jogging što znači na engleskom trčanje i plocka upp što na švedskom znači pokupiti. Osim trčanja, da bi pokupili otpad potrebno je napraviti i pokoji čučanj i iskorak i to je odličan način da se spoji ugodno s korisnim jer ne samo da vježbamo, nego i štitimo okoliš. Taj trend preuzeo je društvene mreže, a posebno Instagram gdje možemo na hashtagu #plogging vidjeti kako to drugi rade.

Svjetski dan zaštite okoliša

Znate li kojeg se datuma obilježava svjetski dan zaštite okoliša? Svake se godine pod pokroviteljstvom Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) 5. lipnja obilježava Svjetski dan zaštite čovjekove okoline. U Stockholmu je na taj datum 1972. godine održana Konferencija Ujedinjenih naroda posvećena zaštiti okoliša, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP), osnovni dokument zaštite okoliša i najvažniji instrument kojim Ujedinjeni narodi potiču globalnu osviještenost o okolišu i jačaju politiku zaštite okoliša u cijelom svijetu. Premda je Europa jedno od najgušće naseljenih predjela na svijetu, u kojem oko 75% stanovništva živi u gradskim područjima, milijarde ljudi na svijetu žive u ruralnim područjima i itekako su svjesni svoje ovisnosti o prirodi – izvorima vode, plodnom tlu i ostalim dobrobitima kojima nam priroda omogućuje život

Ugroženi sisavci u Zagrebu – 5 vrsta šišmiša

Od sisavaca na području Grada Zagreba dolazi 5 ugroženih i rizičnih vrsta na nacionalnoj razini i sve su vrste šišmiša: Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii, Plecotus austriacus, Rhinolophus eurya/e, Myotis bechsteini). Za njih su na području Grada značajna staništa poput rijetkih, fragmentarno raspoređenih špiljskih staništa na području Medvednice, npr. Veternica, Bizečka pećina te stari napušteni rudnici, tavani i krovišta starih zgrada i sl.

Medvednica – pluća grada Zagreba

Medvednica je izdvojena planina uz rub Panonske nizine, građena uglavnom od starih nepropusnih stijena, ali na zapadnom i istočnom dijelu ima izolirane krške pojave od značaja za bioraznolikost Grada Zagreba, u čijim podzemnim staništima dolaze endemične podzemne vrste faune. Brežuljci južnih padina uglavnom su građeni od lapora. Medvednica je zaštićena kao park prirode i u ekološkoj je mreži Natura 2000 – područje značajno za očuvanje vrsta i stanišnih tipova. Odlikuje se velikom raznolikošću biljnih i životinjskih vrsta, a temeljni fenomen su šumska staništa. Ona zauzimaju najveće površine na prostoru Medvednice te je u sklopu njih zabilježeno čak 12 šumskih zajednica, što ovo područje čini i vegetacijski vrlo raznolikim. Na Medvednici izviru brojni potoci, koji su na području naselja uglavnom kanalizirani, a neki danas imaju samo podzemni tok. Termalni izvori u Podsusedu, smješteni u podnožju jugozapadnog dijela Medvednice, vezani uz potok Dolje, osobitost su Zagreba iz aspekta bioraznolikosti zbog endemske vrste reliktne toplovodne babure Prote/sonia hungarica mestrovi. Dio toka potoka Dolje, kao i drugi preostali očuvani potoci na prostoru Medvednice važni su za očuvanje rizične vrste (VU) – potočnog raka Austropotamobius torrent/um, kao ciljne vrste ekološke mreže. Preostale male povremene lokve na obroncima Medvednice od značaja su kao mrijestilište strogo zaštićene vrste vodozemca žutog mukača (Bombina variegata).