• Jedna osoba svakog dana prosječno napravi 1,8 kilograma smeća
 • Godine 1995. 200 velikih odlagališta smeća na svijetu bilo je puno i zatvoreno. To znači da su otvorena nova.
 • Jedna trećina cjelokupne potrošene energije koristi se u domaćinstvima.
 • Jedna trećina ukupno potrošene vode koristi se za ispiranje toaleta
 • Oko pet milijuna tona nafte svake godine završi u oceanima
 • Energija koja se uštedi kada se reciklira samo jedna staklena boca (a ne proizvodi nova) dovoljna je da električna žarulja svijetli puna četiri sata.
 • Za recikliranje papira potrebno je čak 64 posto manje energije nego za proizvodnju novog.
 • Svaka tona recikliranog papira spasi 17 stabala od rušenja.
 • Za recikliranje aluminija potrebno je 90 posto manje energije nego za proizvodnju novog.
 • Svake godine se u svijetu koristi oko pet milijardi aluminijskih konzervi.
 • Kompjuteri spadaju u opasan otpad. Samo monitor sadrži velike količine olova, koje je opasno ako dospije u okoliš.
 • Četiri litre motornog ulja mogu zagaditi milijune litara vode.
 • Evo primjera koliko određenim tvarima treba da se razgrade u prirodi: plastika – 500 godina, konzerve – 500 godina, organski otpad – do šest mjeseci, pamuk i papir – do šest mjeseci.