WiFi ruteri posljednjih nekoliko godina postali su uobičajeni dio kućanske komunikacijske opreme. Prilikom odabira telekom operatera najbolje je raspitati se da li operater ima u ponudi ruter s mogućnošću podešavanja snage zračenja. Postupak smanjenja količine zračenja koji će biti prikazan u ovom članku odnosi se na model rutera Speedport W 724V Ci. Postupak je vrlo jednostavan, te ga može izvesti svaka osoba s osnovnim poznavanjem rada na računalu.

PRIJAVA U APLIKACIJU

Da bi ste se prijavili u aplikaciju za konfiguriranje rutera, najprije na poleđini rutera potražite password (lozinku) s kojom ćete se ulogirati u aplikaciju za podešavanje rutera. Zatim na računalu otvorite internet preglednik i unesite adresu ‘192.168.1.1’ i na tipkovnici pritisnite Enter. Nakon što se pojavio ekran za prijavu (Slika 1), unijesite korisničko ime ‘user’ i lozinku. Nakon pritiska na gumb Log in pojaviti će se početni ekran aplikacije (Slika 2). Na izborničkoj traci odaberite polje Home network, nakon čega će se otvoriti ekran za podešavanje postavki rutera (Slika 3).

Slika 1. Unos korisničkog imena i lozinke
Slika 2. Početni ekran aplikacije
Slika 3. Ekran Home network za podešavanje postavki rutera

ISKLJUČIVANJE POJASA NA 5 GHZ

Moderni WiFi ruteri odašilju RF valove na frekvencijama od 2.4 i 5GHz. Maksimalna snaga zračenja rutera na 5GHz je dvostruko veća u odnosu na snagu zračenja na 2.4GHz. Zbog toga je, u slučaju da posjedujete ruter koji radi i na 5GHz, poželjno isključiti taj ferekvencijski pojas. Kod ovog rutera to možete učiniti uklanjanjem kvačice pokraj oznake Switch on the WLAN in the 5GHz frequency band (Slika 4).

Slika 4. Isljučivanje frekvencijskog pojasa na 5GHz

Nakon toga, ruter će se automatski isključiti te u roku od 1 minute ponovno uključiti i biti spreman za rad, ali sada samo na frekvenciji od 2.4GHz, s nekoliko puta manjom snagom zračenja.

SPUŠTANJE ODAŠILJAČKE SNAGE

Slično kao i kod laptopa, tako i kod nekih WiFi rutera je moguće podesiti maksimalnu snagu zračenja. Kod ovog rutera, to možete učiniti klikom na padajući izbornik Send settings i odabirom najniže vrijednosti za odašiljačku snagu, odnosno Low transmition power (Slika 5). Pritisnite gumb Spremi i kratko pričekajte dok se promjena ne izvrši i ruter bude spreman za rad.

Slika 5. Spuštanje odašiljačke snage na najnižu vrijednost

Ovakva promjena postavki rezultira smanjenjem snage zračenja za 70 – 85%. Ako primijetite da vaša WiFi veza više nije dovoljno stabilna, možete pokušati odabrati srednju vrijednost pa vidjeti da li veza bolje funkcionira.

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Neki ruteri imaju i mogućnost automatskog gašenja i paljenja. To je posebno korisno za isključivanje rutera u periodu kada ga ne koristimo, primjerice po noći. Da bi ste postavili automatsko isključivanje ovog rutera, proširite izbornik WLAN time rule (Slika 6), označite polje Daily i unesite vrijeme od kada do kada želite da vam WiFi ruter bude uključen. Nakon toga pritisnite gumb Save i pričekajte kratko vrijeme da se postavke spreme i WiFi ponovno bude dostupan.

Slika 6. Odabir perioda u kojem će ruter biti uključen

Bez obzira na smanjenje snage zračenja, ruter je i dalje preporučljivo držati barem nekoliko metara od mjesta gdje dugotrajno boravimo. Ako to nije moguće, napravite štit od aluminijske folije ili metalne ploče između vas i rutera. Također, ako ste u mogućnosti, preporučljivo je umjesto WiFi rutera koristiti žičanu vezu za spajanje na internet.


Povezani članci:

KAKO SMANJITI ZRAČENJE MOBITELA?

KAKO SMANJITI ZRAČENJE LAPTOPA?

RF ZRAČENJE (2G,3G,4G,5G…) – TKO JE U PRAVU?

SPECIFIČNOSTI ZRAČENJA 5G MREŽE