Telefon: +385 95 525 22 87

Email: udrugaekozagreb@gmail.com

Sjedište: Štrokinec 1, Zagreb, 10 090

IBAN: HR25 2390 0011 1003 5345 3

OIB: 73148466816

Matični broj: 02331870