Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ uspješno je privela kraju projekt izgradnje Centar za posjetitelje Krasno, kojim je izgrađen i opremljen posjetiteljski centar pod nazivom Kuća Velebita. Kuća Velebita, smještena je u Krasnu, jednom od naših najvećih planinskih naselja. U Kući Velebita posjetitelji mogu dobiti informaciju što posjetiti i doživjeti u Parku, Krasnu i okolici, te kupiti ulaznice i suvenire, ali i saznati više o klimi, vrstama i staništima, kulturnoj baštini, geologiji, podzemlju….

Svrha projekta Centar za posjetitelje Krasno odnosno Kuće Velebita je unaprijediti uvjete za razvoj turizma u Ličko-senjskoj županiji etablirajući Krasno i „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ kao jedinstvenu destinaciju koja prirodno povezuje kontinentalnu i priobalnu turističku ponudu Županije. Osnovni cilj projekta bio je izgraditi Centar za posjetitelje NP Sjeverni Velebit kao prepoznatljiv, moderan i atraktivan sadržaj koji privlači turiste u Krasno i okolicu, omogućuje prezentaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka tijekom cijele godine te kvalitetnu promociju turističkih sadržaja u Parku i čitavoj Ličko-senjskoj županiji.

Značajna karakteristika ovog projekta je održivost same zgrade Kuće Velebita i čitavog koncepta njezinog postava. Zgrada je izgrađena u skladu s najvišim standardima energetske učinkovitosti (energetski razred A +) i uklopljena je u okoliš i krajolik.

Postav Kuće Velebita

Postav Kuće Velebita proteže se na četiri etaže i obuhvaća nekoliko tematskih cjelina koje se međusobno isprepliću i prožimaju kako bi se posjetiteljima što bolje pokazalo bogatstvo Velebita, njegova raznolikost te kulturna i prirodna vrijednost. U središtu priče je čovjek i njegov direktan i indirektan utjecaj na prirodu i prirodne vrijednosti. U prošlosti su stanovnici Velebita živjeli nomadskim načinom života, krčili su šumu, napasali stoku, gradili kamene nastambe – pastirske stanove i suhozide te na taj način stvarali nova staništa – travnjake, lokve i drugo, te utjecali na brojnost vrsta biljnog i životinjskog svijeta. U Kući Velebita posjetitelji će se imati priliku upoznati sa nemalim dijelom te raznolikosti – raznim kukcima i pticama, velikim zvijerima, endemičnim biljnim vrstama prilagođenima ekstremnim životnim uvjetima… No vrijednost ove planine nije samo u brojnosti biljnih, životinjskih i gljivljih vrsta već i u njezinoj krajobraznoj raznolikosti. Razlog tome su mnogobrojni površinski krški oblici – ponikve, grede, kukovi, škrape… samo su neki od njih. No priču kako su oni nastali posjetitelji mogu pročitati u našoj Kući Velebita! No ono što je najvrijednije nalazi se zapravo u podzemlju i većini je posjetitelja nedostupno. To su naše duboke jame u kojima obitava čitav jedan posebni svijet specifične faune koja se morala prilagoditi životu u konstantnom mraku. I opet je čovjek taj kojeg je to podzemlje konstantno intrigiralo pa je počeo detaljnije istraživati mračni svijet koji nas još uvijek fascinira i iznenađuje ponekom novootkrivenom životinjskom vrstom. Na trenutak svaki posjetitelj moći će postati speleolog i istražiti „Lukini jamu“ u Kući Velebita.

Kuća Velebita nudi pregršt zabave i za najmlađe. Tu s interaktivne igre, slaganje puzzli, gledanje kroz lupu, pokusi… a negdje u kući kriju se i Planinci.

Uklanjanjem barijera u kretanju i razgledavanju postava cijela Kuća Velebita općenito je prilagođena osobama s invaliditetom – slijepima i slabovidnima, osobama oštećenog sluha i gluhima te osobama smanjene pokretljivosti. Postav namijenjen slijepim osobama organiziran je po tematskim cjelinama tako da su na točno definiranoj liniji kretanja postavljeni eksponati popraćeni legendom na Brailleovu pismu. Za što lakše kretanje kroz postav tu je i taktilna crta kretanja koja ima oznake za zaustavljanje kod svakog eksponata. Na svakom katu nalazi se gravirani tlocrt etaže koji služi kao vodič za kretanje.

Za više informacija o Kući Velebita i o Nacionalnom parku Sjeverni Velebit posjetite njihove mrežne stranice: www.np-sjeverni-velebit.hr

(izvor: https://www.gspress.net/centar-za-posjetitelje-kuca-velebita/)