Eko otok Krk – primjer dobre prakse

Eko otok Krk je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada. Uveden 2005. godine, sustav je s početnih 16% odvojeno prikupljenog otpada u 2015. dosegnuo 50%. Cilj je do 2020. stupanj odvojenog prikupljanja otpada povećati na 80%. Kućni otpad se odvojeno prikuplja u u pet spremnika (biootpad, papir, PET, staklo, ostalo). Otok Krk ima i sedam POSAM-a, posebnih sabirnih mjesta […] Pročitajte više

 

San Francisco – primjer gospodarenja otpadom

  Jedan od najboljih primjera gospodarenja otpadom i odvojenog prikupljanja otpada je San Francisco. Nakon što je do 2000. zbrinjavanje otpada u ovom gradu doseglo 50%, San Francisco postavio je cilj 75% odvojenog otpada do 2010. i „zero waste“ ili koncept bez otpada do 2020. San Francisco odvaja 80% (1,593,830 tona u 2010.) otpada čime je prvi po […] Pročitajte više

 

Zagrebački cjeloviti ekološki zasnovan sustav za gospodarenje komunalnim otpadom – ZEKO

Prikaz idejnog rješenja za gospodarenje otpadom za grad Zagreb (a koji se može primijeniti i na druge gradove u Hrvatskoj) – razradio prof.dr.sc. Stanko Uršić […] Pročitajte više

 

Spaljivanje otpada

Spaljivanjem otpada dobivamo energiju. Zar je to zaista tako? Da je spaljivanje rasipanje energije, a ne dobivanje vidi se iz samih dijagrama koji uspoređuju ušteđenu energiju recikliranjem i dobivenu energiju spaljivanjem otpada. […] Pročitajte više