Rad Udruge možete poduprijeti vašim donacijama.

Uplate možete izvršiti na račun:

IBAN: HR25 2390 0011 1003 5345 3