1. RF ZRAČENJE NIJE OPASNO JER POSTOJI U PRIRODI -> NETOČNO
Razine RF zračenja kojem smo danas izloženi milijunima su puta veće od prirodnih razina RF zračenja.

2. RF ZRAČENJE NIJE OPASNO JER JE NEIONIZIRAJUĆE -> NETOČNO
Dovoljno je pogledati učinke RF zračenja u mikrovalnoj pećnici. RF zračenje ne prenosi toplinu, već je zagrijavanje posljedica procesa koji se javljaju prilikom djelovanja (neionizirajućeg) RF zračenja na biološke materijale.

3. ZAGRIJAVANJE JE JEDINA OPASNOST OD RF ZRAČENJA -> NETOČNO
Preko 70% znanstvenih radova pokazuje pojavu bioloških učinaka na takozvanim netermičkim razinama na kojima nije uočljivo zagrijavanje tkiva. Primjerice oksidativni stres je potpuno dokazani učinak RF zračenja koji se javlja na netermičkim razinama i koji igra glavnu ulogu u razvoju različitih kroničnih, degenerativnih i neurodegenerativnih bolesti. Također, valja napomenuti da je uglavnom riječ o istraživanjima kratkotrajne izloženosti, dok učinci dugotrajne izloženosti još uvijek nisu dovoljno istraženi.

4. RF ZRAČENJE NIJE OPASNO JER SPADA U KATEGORIJU 2B -> NETOČNO
U medijima se često ističe da je RF zračenje smješteno u kategoriju 2B (potencijalno kancerogeno za ljude), što je niža kategorija u odnosu na onu u kojoj su alkohol i prerađeno meso. Međutim, osim što je besmisleno uspoređivati povremenu konzumaciju alkohola i prerađenog mesa s neprekidnom izloženosti RF zračenju, valja napomenuti da se radi o zastarjeloj kategorizaciji. Zbog nedavno dokazane pojave tumora kod štakora, sličnih vrsti tumora koja je prethodno pronađena kod ljudi kao posljedica RF zračenja, najavljena je revizija kategorizacije za RF zračenje, te se očekuje prebacivanje u grupu 2A (vjerojatno kancerogeno) ili grupu 1 (definitivno kancerogeno za ljude).

5. KADA BI RF ZRAČENJE BILO ZAISTA OPASNO, TO BI VEĆ BILO OČITO -> NETOČNO

Posljedice RF zračenja nije lako uočiti jer mogu biti slične drugim psihofizičkim poremećajima ili negativno utjecati na razvoj već postojećih bolesti, a kancerogeni učinci se mogu razvijati desetljećima. Osim toga, razine RF zračenja su proteklih dvadesetak godina značajno porasle, isto kao i poremećaji i bolesti koje se povezuju s RF zračenjem.

6. DJECA NISU OSJETLJIVIJA NA RF ZRAČENJE -> NETOČNO
Djeca se zbog veće propusnosti i intenzivnijih procesa u organizmu smatraju posebno osjetljivima na RF zračenje. Također, današnja djeca su dodatno ugrožena zbog činjenice da će, ako se nastave dosadašnji trendovi, tokom života imati puno veću kumulativnu izloženost RF zračenju u odnosu na starije generacije.

7. MOBITELI SU OPASNIJI OD BAZNIH STANICA -> DJELOMIČNO TOČNO

Opasnosti od zračenja mobitela i baznih stanica je teško uspoređivati budući smo zračenju baznih stanica izloženi danonoćno, dok mobitele nerijetko držimo tik uz tijelo. Osim toga, zračenju iz baznih stanica je izloženo čitavo naše tijelo, a zračenju iz mobitela pretežito jedan manji dio tijela u neposrednoj blizini mobitela. Prema tome, opasnost ovisi o konkretnom slučaju.

Na primjer, ako osoba više sati dnevno razgovara s mobitelom prislonjenim uz glavu, a stan joj nije direktno izložen zračenju bazne stanice, može se pretpostaviti da veća opasnost dolazi od zračenja mobitela. S druge strane, ako osoba pažljivo koristi mobitel (držanje podalje od tijela, žičane slušalice, kraći razgovori, avionski mod…), a spavaća soba joj se nalazi u neposrednoj blizini bazne stanice i pod maskimalnim kutem zračenja, za takvu osobu definitvno veću opasnost predstavlja bazna stanica nego mobitel.

8. SMANJENJEM RAZINA RF ZRAČENJA U NAŠEM OKRUŽENJU VRATILI BI SMO SE U SREDNJI VIJEK -> NETOČNO

U slučaju spuštanja razina RF zračenja iz baznih stanica, ponešto bi se smanjile i prosječne brzine prijenosa podataka na našim mobilnim uređajima. Međutim, postavlja se pitanje da li su nam zaista nužne velike brzine mobilnog prijenosa podataka na svakom koraku? Primjerice, u stambenim prostorima za prijenos većih količina podataka možemo koristiti žičane tehnologije ili eventualno WiFi sa smanjenom snagom zračenja. Osim toga, zastarjele 2G bazne stanice još uvijek rade i nepotrebno povećavaju ukupnu razinu RF zračenja, što također pokazuje da nije riječ o želji za stvarnim napretkom društva, nego o nemaru za zdravlje ljudi.

9. 5G MREŽA JE SIGURNA ZA LJUDE I OKOLIŠ -> NETOČNO
Osim opasnosti koje 5G mreža dijeli s 2G, 3G i 4G mrežama, 5G mreža će koristiti i uske snopove zračenja sa značajno višim frekvencijama koje su manje istražene. Ono što je sigurno jest da će razine zračenja značajno porasti, što je vidljivo i iz zahtjeva za promjenom regulative kod gradova i država koji imaju stroža ograničenja. Također, s obzirom da je riječ o specifičnoj propagaciji koja nikada prije nije bila u ovako masovnoj primjeni, još uvijek se ne može procijeniti kolike će biti konačne razine zračenja u realnom okruženju.

10. 5G MREŽA JE NUŽNA ZA VEĆE BRZINE PRIJENOSA PODATAKA -> NETOČNO
Za veće brzine prijenosa podataka potrebno je najprije maksimalno iskoristiti tehnologiju optičkog prijenosa podataka, a bežične tehnologije poput 5G koristiti tek u situacijama kada nije moguće koristiti optičku mrežu, a nužan je prijenos podataka velikim brzinama s malim kašnjenjem.

11. PROFESORI S TEHNIČKIH FAKULTETA SU AUTORITETI ZA BIOLOŠKE UČINKE RF ZRAČENJA -> NETOČNO
Iako ih neupućena javnost doživljava kao stručnjake za ovo područje, inženjeri i profesori s tehničkih fakulteta ne samo da su nekompetentni za analizu bioloških učinaka RF zračenja, već mogu vrlo lako biti i pristrani budući da zajedno s industrijom rade na razvoju takvih tehnologija, te o njima podučavaju svoje studente. Međutim, usprkos njihovoj nekompetentnosti i mogućoj pristranosti, ograničenja u Republici Hrvatskoj koja bi trebala štititi zdravlje djece od prekomjernog RF zračenja sastavili su upravo inženjeri i profesori s tehničkih fakulteta.

12. ZAKONSKA OGRANIČENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ TEMELJE SE NA OPĆEPRIHVAĆENIM ZNANSTVENIM ČINJENICAMA -> NETOČNO
Zakoni za zaštitu od RF zračenja u Republici Hrvatskoj temelje se na zaključcima male skupine od 14 znanstvenika u sklopu privatne organizacije ICNIRP čije preporuke odgovaraju interesima industrije. Iako njihove preporuke podržava Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), važno je znati da se takvim preporukama putem inicijative EMFScientist javno suprotstavilo preko 250 svjetskih znanstvenika i stručnjaka koji provode istraživanja bioloških učinaka elektromagnetskog zračenja.

13. ZAKONSKA OGRANIČENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRIMJENJUJU NAČELO OPREZNOSTI -> NETOČNO
Ograničenja u Republici Hrvatskoj postavljena su na temelju efekta zagrijavanja tkiva pri kratkotrajnom izlaganju RF zračenju, što znači na potpuno pogrešan način. Iako su naša ograničenja nešto stroža od ICNIRP preporuka, riječ je o nedovoljnom postroženju, te se nikako ne može govoriti o primjeni načela opreznosti. To potvrđuje činjenica da naši zakoni u dječjim sobama dopuštaju višestruko veće razine RF zračenja od onih na kojima znanstvena istraživanja pokazuju štetne biološke učinke.

14. HRVATSKA IMA STROŽA OGRANIČENJA ZA ZAŠTITU OD RF ZRAČENJA U ODNOSU NA DRUGE EUROPSKE ZEMLJE -> NETOČNO
Neke zemlje definiraju ograničenja po teleoperateru, a neke s obzirom na ukupno zračenje, pa za različita područja itd. Zbog toga se takva ograničenja ne mogu jednostavno uspoređivati. Osim toga, neke zemlje poput Italije dopuštaju razine RF zračenja do 6 V/m, dok Republika Hrvatska u dječjim sobama dopušta razine do 24 V/m.

Ono što je najvažnije, svaka država je odgovorna za zaštitu svojih građana i loša regulativa u drugim zemljama ne može biti opravdanje za uvažavanje proindustrijskih preporuka male kontroverzne skupine znanstvenika i odbacivanje ozbiljnih upozorenja stotina nezavisnih svjetskih znanstvenika.

Nešto više detalja o ovoj temi pročitajte u članku RF ZRAČENJE (2G,3G,4G,5G…) – TKO JE U PRAVU?

O jednostavnim metodama za smanjenje RF zračenja pročitajte u članku RF ZRAČENJE – ZAŠTITA U SVAKODNEVICI