Radiofrekvencijska (RF) polja su vrsta elektromagnetskih polja (eng. EMF – Electromagnetic fields) koja se koriste za rad mobitela i baznih stanica (2G,3G,4G,5G), WiFi, Bluetooth i sličnih bežičnih uređaja. Kada se govori o utjecaju RF zračenja na ljudsko zdravlje, u medije se uglavnom pozivaju ljudi iz tehničke struke, iako su nekompetentni za procjenu zdravstvenih rizika od RF zračenja. Oni se redovito pozivaju na preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), međutim ne ističu da iza tih preporuka stoji mala skupina od 14 znanstvenika i da se takvim preporukama javno suprotstavilo preko 250 znanstvenika i stručnjaka koji se bave ovim područjem.

 

 1. ZNANSTVENICI

Regulativa za zaštitu od RF zračenja u Republici Hrvatskoj temelji se na kontroverznim ICNIRP smjernicama. ICNIRP je privatna organizacija s malom skupinom od 14 znanstvenika, za čije se članove navodi povezanost s industrijom [1]. Njihove smjernice za zaštitu od RF zračenja temelje se na efektu akutnog zagrijavanja tkiva [2], a ignoriraju mnoštvo znanstvenih dokaza o pojavi štetnih učinaka na znatno nižim netermičkim razinama. Iako ICNIRP smjernice podržava Svjetska Zdravstvena Organizacija (WHO), važno je uočiti da je riječ o maloj skupini znanstvenika čiji stavovi odgovaraju industriji.

S druge strane, incijativa EMFScientist [3] okuplja preko 250 svjetskih znanstvenika i stručnjaka koji imaju objavljene tisuće znanstvenih radova iz ovog područja. Oni tvrde da su ICNIRP preporuke neispravno utemeljene i neadekvatne za zaštitu ljudi, a posebno djece od dugotrajne izloženosti RF zračenju [4]. Ovdje je važno uočiti da je riječ o nezavisnim znanstvenicima koji su se, bez ikakve financijske koristi i uprkos različitim pritiscima, odlučili javno angažirati po ovom pitanju.

 1. ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

Znanstvena istraživanja mogu pokazivati različite rezultate jer učinak RF zračenja može ovisiti o karakteristikama RF polja, o uvjetima i trajanju izloženosti, kao i o trenutnom stanju i osjetljivosti organizma. Također, znanstvena istraživanja i njihova tumačenja su podložna manipulacijama [5]. Pokazalo se da istraživanja koja financira industrija pokazuju značajna odstupanja u odnosu na ostala istraživanja [6]. Zbog toga je potrebno biti oprezan s analizama i tumačenjima rezultata istraživanja, te provjeravati tko ih tumači i na koji način.

Znanstvenici iz neprofitne organizacije ORSAA su, analizirajući rezultate oko 2000 ‘peer-reviewed’ recenziranih znanstvenih istraživanja na netermičkim razinama na kojima nije uočljivo zagrijavanje [7], došli do podatka da oko 70% istraživanja pokazuje značajnu pojavu bioloških učinaka RF zračenja i to uglavnom pri kratkotrajnom izlaganju. Kada bi se iz analize izuzela istraživanja koja financira industrija, razlika bi bila još veća [8].

S druge strane, ICNIRP na temelju svoje analize donosi zaključak kako još uvijek nema dokaza o negativnim učincima za zdravlje ljudi na netermičkim razinama. Međutim, prof. Martin L. Pall (Washington State University) ukazuje na ozbiljne nedostatke u ICNIRP-ovoj analizi, od nejasnih kriterija pri odabiru relevantnih radova i ignoriranja brojnih recenziranih znanstvenih istraživanja, do navođenja medicinski neprihvatljivih tvrdnji, poput one da oksidativni stres, koji igra glavnu ulogu u razvoju različitih kroničnih, degenerativnih i neurodegenerativnih bolesti, nije relevantan za ljudsko zdravlje [9]. To znači da su zaključci ICNIRP-a doneseni na manipulativan i znanstveno nepošten način.

 1. UČINCI RF ZRAČENJA

Još sredinom prošlog stoljeća postojali su brojni eksperimenti koji su izvještavali o pojavi različitih poremećaja kod ljudi, sličnih onima kakve pronalazimo u najnovijim istraživanjima izloženosti zračenju iz baznih stanica [10] [11]. Suvremena laboratorijska istraživanja jasno pokazuju pojave poput indirektnih DNA oštećenja i oksidativnog stresa koji igra glavnu ulogu u razvoju različitih kroničnih, degenerativnih i neurodegenerativnih bolesti. EEG promjene ukazuju na direktan utjecaj RF polja na rad mozga, a za pojačanu aktivnost Ca2+ kanala se smatra da može uzrokovati neuropsihijatrijske učinke, na koje također ukazuju i epidemiološka istraživanja [12].

Važno je istaknuti da je riječ uglavnom o kratkotrajnim istraživanjima, dok su kumulativni učinci dugotrajne izloženosti neprekidnom RF zračenju još uvijek nedovoljno istraženi, te još uvijek nije moguće procijeniti moguće razmjere štetnih učinaka na današnju djecu koja su od najranije dobi neprekidno izložena zabrinjavajućim razinama RF zračenja, kao ni moguće posljedice na buduće generacije i na okoliš u kojem živimo.

Nedavno su završena dva dosad najtemeljitija istraživanja na životinjama [13] [14] u trajanju od 2 godine. Rezultati su zbog velike važnosti pušteni u javnost prije nego što je planirano, te izvještavaju da su se RF polja kod štakora pokazala nedvosmisleno kancerogenima. Unatoč tome, ICNIRP tvrdi da to nije dokaz štetnosti za ljudsko zdravlje, dok jedan od vodećih svjetskih autoriteta u ovom području onkolog prof. Lenart Hardell (Örebro University Hospital, Sweden) navodi kako je vrsta tumora pronađena kod štakora slična tumorima koji su u prijašnjim studijama uočeni kod ljudi, te kako sada postoje jasni dokazi o kancerogenosti RF polja za ljude [15]. Najavljena je revizija službene kategorizacije kancerogenosti RF polja za ljude od strane IARC-a (International Agency for Research on Cancer), međutim očekuje se tek za nekoliko godina.

 1.  PREPORUČENE RAZINE

Razine RF zračenja kojima smo danas izloženi stotinama su puta veće u odnosu na razine od prije nekoliko desetljeća i milijunima puta veće u odnosu na prirodne razine RF zračenja [16]. Regulativu za zaštitu od RF zračenja u Republici Hrvatskoj sastavili su inženjeri i profesori s tehničkih fakulteta koji su nekompetentni za analizu bioloških učinaka i procjenu zdravstvenih rizika od RF zračenja. Ograničenja su postavili na temelju ICNIRP preporuka. Iako su dozvoljene razine nešto snižene, to samo po sebi ne znači ništa, budući da su postavljene na potpuno pogrešan način, te se kao takve ne bi smjele koristiti za dugotrajnu neprekidnu izloženost ljudi RF zračenju.

U Republici Hrvatskoj je trenutno dozvoljena neprekidna izloženost djece RF zračenju na razinama do 24 V/m. S druge strane, Rezolucija 1815 Vijeća Europe koje se bavi zaštitom ljudskih prava preporuča postavljanje ograničenja u zatvorenim prostorima gdje dugotrajno borave i spavaju djeca na 0.6 V/m [17], s tendencijom daljnjeg spuštanja, dok znanstveno utemeljene smjernice BIOINITIATIVE [18], EUROPAEM [19] i BAUBIOLOGIE [20] preporučaju još stroža ograničenja od 0.01 V/m, zbog nedostatka odgovarajućih spoznaja o mogućim posljedicama dugotrajne izloženosti.

 1.  5G

Osim postojećeg spektra 5G će koristiti i frekvencijsko područje koje je znatno manje istraženo, kao i velik broj uskih snopova čija propagacija u realnim uvijetima nije poznata, te se trenutno ne može procijeniti koliko će iznositi konačne razine zračenja. U svakom slučaju 5G tehnologija će uzrokovati značajno povećanje intenziteta RF zračenja, što je vidljivo i iz zahtjeva za promjenom regulative kod gradova i država koji imaju stroža ograničenja.

Znanstvenici iz čitavog svijeta inzistiraju na odgađanju uvođenja 5G tehnologije dok se ne provede dovoljan broj nezavisnih istraživanja koja će dati jasniji uvid u specifične rizike 5G tehnologije za ljude i okoliš [21], a u apelu Stop 5G on Earth and in Space se navodi da Implementacija 5G mreže predstavlja eksperiment nad ljudima i okolišem koji se u međunarodnom pravu definira kao zločin [22].

 1. LEKCIJE IZ PROŠLOSTI

Historia est magistra vitae (povijest je učiteljica života). Iz nedavne prošlosti imamo primjere s dioksinima koji se danas spominju kao najotrovnije kemikalije na svijetu, zatim s PCB-om i azbestom za kojeg je trebalo više desetljeća da bi ga se zabranilo jer se tvrdilo da nema dokaza o štetnosti za zdravlje ljudi. Krajem 1990-ih godina, u vrijeme kada je azbest zabranjen, procijenjeno je da će idućih 35 godina samo u zapadnoj Europi biti 250 000 – 400 000 oboljenja od tumora kao posljedica prijašnje izloženosti azbestu [23].

Europska agencija za okoliš u članku Radiation risk from everyday devices assessed [24], upozorava na nužnost adekvatne primjene međunarodno priznatog Načela opreznosti kako bi se spriječilo ponavljanje katastrofalnih primjera iz prošlosti u kojima je došlo do ozbiljnih i nepovratnih posljedica, te zaključuje We must remember that precaution is one of the principles of EU environmental policy.


ZAKLJUČAK

Zbog čega se po pitanju utjecaja RF zračenja ignoriraju stavovi stotina nezavisnih znanstvenika, a prihvaćaju stavovi male kontroverzne skupine znanstvenika? Zar ne bi trebalo, s obzirom na ozbiljna upozorenja brojnih svjetskih znanstvenika, razine maksimalno spuštati, a ne dodatno povećavati primjerice uvođenjem 5G mreže? Zbog čega se forsiraju velike brzine mobilnih mreža na mjestima gdje to nije nužno, kao i na mjestima gdje je moguće koristiti optički prijenos podataka? Zbog čega se olako zaboravlja tragični primjer s azbestom koji bi trebao biti lekcija i upozorenje upravo za ovakve situacije?

Budući da se tema RF zračenja posebno tiče zdravlja djece, koja su zbog veće propusnosti i intenzivnijih procesa u organizmu osjetljivija na RF zračenje, a neprekidno su mu izložena od najranije dobi, nužno je da naše institucije konačno uzmu u obzir dugogodišnja upozorenja stotina svjetskih znanstvenika, te postave znatno stroža ograničenja koja će na adekvatan način štititi djecu od prekomjernog RF zračenja, s posebnim naglaskom na zaštitu od dugotrajne izloženosti na mjestima gdje djeca svakodnevno borave i spavaju, poput stambenih prostora, škola i vrtića.

O netočnim tvrdnjama koje se provlače putem medija pročitajte u članku RF ZRAČENJE (2G,3G,4G,5G…) – RAZOTKRIVANJE NETOČNIH TVRDNJI

O jednostavnim metodama za smanjenje RF zračenja pročitajte u članku RF ZRAČENJE – ZAŠTITA U SVAKODNEVICI

Literatura:

 1. L.Hardell World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review)
 2. ICNIRP Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300GHz)
 3. EMF Scientists The International EMF Scientist Appeal
 4. EMF Scientists Letter to the United Nations
 5. S. Pocket Public health and the radio frequency radiation emitted by cellphone technology, smart meters and WiFi
 6. L.Nierop, M.Rööslib, M.Egger, A.Huss  Source of funding in experimental studies of mobile phone use on health
 7. V.Leach, S.Weller, M.Redmayne: A novel database of bio-effects from non-ionizing radiation
 8. ORSAA Submission to ICNIRP
 9. M.Pall Response to 2018 ICNIRP Draft Guidelines
 10. B.Levitt, H.Lai Biological effects from exposure to electromagnetic radiation emitted by cell tower base stations
 11. ORSAA Radio Frequency (RF) Bio-effects
 12. M.Pall Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric…
 13. Ramazzini Institute Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats…
 14. US National Toxicology Program (NTP) Toxicology and Carcinogenesis Studies…
 15. L. Hardell, M. Carlberg Comments on the US National Toxicology Program technical reports…
 16. l. Philips, G. Lamburn Natural and Human-activity-generated Electromagnetic Fields on Earth
 17. Council of Europe Resolution 1815
 18. BIOINITIATIVE Conclusions
 19. EUROPAEM EMF Guideline
 20. BAUBIOLOGIE Building Biology Evaluation Guidelines
 21. 5G APPEAL Scientists warn of potential serious health effects of 5G
 22. INTERNATIONAL APPEAL Stop 5G on Earth and in Space
 23. M. Martuzzi, J. Tickner The precautionary principle: protecting public health, the environment and the future of our children
 24. European Environment Agency Radiation risk from everyday devices assessed