Da li će 5G mreža predstavljati znatno veći rizik za zdravlje ljudi od dosadašnjih mobilnih mreža, teško je reći, ali je sigurno da prilikom planiranja 5G mreže nije uloženo dovoljno truda kako bi se provela adekvatna istraživanja mogućih posljedica masovne primjene 5G tehnologije za ljude i okoliš. Zbog toga je nerazumljiva velika žurba za implementacijom 5G mreže prije nego što se napravi veći broj istraživanja u koje će biti uključeni nezavisni znanstvenici i institucije iz čitavog svijeta.

POTENCIJALNO VEĆE RAZINE ZRAČENJA

Stručne sudije pokazuju da će maksimalne razine zračenja 5G mreže biti veće u odnosu na postojeće razine zračenja. Dokaz da je to zaista tako jesu i zahtjevi za podizanjem dozvoljenih razina zračenja u državama i gradovima koje imaju stroža ograničenja. U slučaju da se ne podignu dozvoljene razine zračenja, 5G mreža se na tim područjima neće moći u potpunosti implementirati, odnosno troškovi implementacije bi znatno porasli, pa bi takvu infrastrukturu s financijskog aspekta bilo neisplativo graditi. Također, konačne razine zračenja u našem okruženju će ovisiti i o nama samima, odnosno koliko ćemo kupovati i upotrebljavati uređaje koji će se spajati na 5G mrežu.

OTEŽANO PREDVIĐANJE RAZINA

Za dosadašnje mobilne mreže postojali su modeli koji su mogli dosta dobro predvidjeti razine zračenja na određenom području. S obzirom na specifičnu propagaciju 5G signala visokih frekvencija i potencijalno veliki broj uređaja u našem okruženju koji će odašiljati 5G signale, još uvijek ne postoji mogućnost adekvatne procjene konačnih razina polja koje će stvarati 5G mreža. Također, zbog prostorne i vremenske dinamike takvih signala, postupci mjerenja za kontrolu zračenja u našem okruženju biti će znatno teže izvedivi u odnosu na postojeće vrste RF zračenja.

SPECIFIČNO ZRAČENJE

Iako su i do sada postojale tehnologije koje su koristile milimetarske valove visokih frekvencija, područje njihove primjene bilo je relativno usko, te su se znanstvena istraživanja štetnih učinaka uglavnom fokusirala na nešto niže frekvencije koje su koristile dosadašnje mobilne mreže, dok su više frekvencije ostale znatno manje istražene. Također, neki stručnjaci ističu i to da će RF valovi 5G mreže imati nešto veće pulsiranje u odnosu na dosadašnje mobilne mreže, što može biti još jedan razlog za veći oprez s obzirom na istraživanja koja pokazuju štetnije učinke kod većeg pulsiranja.

S druge strane, prednost milimetarskih valova iz perspektive djelovanja na ljude je teže prolaženje kroz prepreke, što znači da takvi valovi ne bi trebali moći prodrijeti u zatvorene prostore. Dakako, to se odnosi samo na milimetarske valove, osnosno na vrlo visoke frekvencije, dok će one nešto niže frekvencije koje će upotrebljavati 5G mreža biti samo djelomično prigušene zidovima, slično kao i kod dosadašnjih mobilnih mreža.

UTJECAJ NA OKOLIŠ

Za razliku od prijašnjih mobilnih mreža, 5G mreža će pokrivati praktički čitavu zemaljsku kuglu, što sa Zemlje, a što s velikog broja satelita koji će se nalaziti oko Zemlje. Prema tome očekuje se i veći utjecaj na prirodu koja će biti izložena povećanim razinama zračenja. Posebnu zabrinutost izražavaju neki znanstvenici glede utjecaja 5G mreže na kukce kod kojih zbog manjih dimenzija može doći do veće apsorpcije energije RF valova na višim frekvencijama i štetnijih učinaka, pri čemu je važno spomenuti da se populacija letećih kukaca posljednjih 30ak godina smanjila za preko 70%. Također, postoji i zabrinutost znanstvenika glede utjecaja 5G mreže na Zemljino električno i magnetsko okruženje s kojim su povezane biološke funkcije svih živih organizma, što predstavlja još jedan razlog za provođenje dodatnih istraživanja od strane nezavisnih znanstvenika i institucija prije početka masovne primjene 5G mreže.


Povezani članci:

RF ZRAČENJE (2G,3G,4G,5G…) – TKO JE U PRAVU?

KAKO SMANJITI ZRAČENJE MOBITELA?

KAKO SMANJITI ZRAČENJE LAPTOPA?

KAKO SMANJITI ZRAČENJE WIFI RUTERA?