Ekologija: grč. oikos dom, stanište + logos riječ, govor, znanost.

Znanost o međusobnim ovisnostima i utjecajima živih organizama i njihova živog i neživog okoliša. Pojam ekologija (oekologie) prvi put spominje i uvodi njemački zoolog Ernst Haeckel 1869. godine i opisuje ju kao cjelokupnu znanost o odnosima organizama spram svijeta koji ih okružuje, dijelom organske, dijelom anorganske prirode. U Europi je dosta rasprostranjena upotreba pojma „ekologija“ što ustvari ima širok raspon koji pokriva za razliku od anglo saksonskog poimanja onoga što mi podrazumijevamo pod „ekologija“ . U tim područjima to je ustvari „ekološka znanost tj. znanstvena ekologija“ (Environmental sciences – OKOLIŠNA znanost)