Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. Oslanja se na ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoročnim devastiranjem i zagađivanjem okoliša. Osnovni je cilj osigurati održivo korištenje prirodnih izvora na nacionalnoj i međunarodnoj razini.[PR10]

Najčešće citirana definicija održivosti i održivog razvoja koju je donijela Brundtlandska komisija Ujedinjenih naroda: “održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolji vlastite potrebe.”

Globalni problem suvremenog društva je zaštita i unaprjeđivanje životne sredine. Održivi razvoj teži poboljšavanju kvalitete života tako što udružuje tri međusobno povezana faktora, a to su ekonomski razvoj, zaštita prirodne sredine i društvena odgovornost. Sva tri faktora moraju postojati zajedno da bi omogućila jednostavan, a stabilan oslonac. Životne standarde ljudi potrebno je bazirati na prirodnoj sredini, a ne iscrpljivanjem resursa.

Čovječanstvo živi iznad mogućnosti koje pruža planeta Zemlja. Nastavi li se trošenje prirodnih resursa sadašnjim tempom 2050.godine ljudi će trebati dvije planete Zemlje, a i broj stanovnika će iznositi 9 milijardi ljudi. Ljudi troše za 12 mjeseci resurse za koje planeta Zemlja treba 15 mjeseci da ih regenerira odnosno obnovi.