Eko otok Krk je ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnoga otpada. Uveden 2005. godine, sustav je s početnih 16% odvojeno prikupljenog otpada u 2015. dosegnuo 50%. Cilj je do 2020. stupanj odvojenog prikupljanja otpada povećati na 80%. Kućni otpad se odvojeno prikuplja u u pet spremnika (biootpad, papir, PET, staklo, ostalo). Otok Krk ima i sedam POSAM-a, posebnih sabirnih mjesta na kojima građani besplatno odlažu glomazni kućni otpad (elektronički otpad, stari namještaj, bijela tehnika, automobilske olupine, automobilske gume) i opasni otpad. Na posebnim sabirnim mjestima od građana se otkupljuje i ambalaža za koju im se isplaćuje naknada od 0,50 kn po komadu (PET, staklo, aluminij). U suvremenom reciklažnom dvorištu razvrstani se otpad obrađuje i priprema za recikliranje, dok se nerazvrstani dio otpada prema najsuvremenijim metodama zbrinjava na odlagalištu Treskavac. Veliki značaj daje se promoviranju sustava i edukaciji, kao npr. slanje info materijala korisnicima uz račune, proljetna akcija darivanja komposta korisnicima…

Sustavom odvoza otpada “od vrata do vrata” postepeno se povlače zajednički kontejneri s javnih površina, smanjuje se intenzitet odvoza otpada te povećava količina korisnog otpada. U trenutku zatvaranja odlagališta otpada i početka rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina izbjeći će se značajno povećanje cijena komunalnih usluga.

Izgradnja sustava uključivala je sanaciju starog dijela odlagališta otpada, uređenje novih ploha za odlaganje, izgradnju reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i kompostištem, sedam manjih reciklažnih dvorišta u naseljima, nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabavu komunalnih vozila.

Bitno je naglasiti kako je to zajednički projekt svih jedinica lokalne samouprave na otoku Krku, struke i stanovništva.

Komunalna tvrtka Ponikve eko otok Krk u vlasništvu je sedam jedinica lokalne samouprave.

 

Izvori:

Službene stranice Eko otoka Krk

http://www.poslovni.hr/hrvatska/otok-krk- primjer-je- kako-treba- gospodariti-otpadom- 311908

 

kategorija: onečišćenje i okoliš