RF ZRAČENJE (2G,3G,4G,5G…) – RAZOTKRIVANJE NETOČNIH TVRDNJI

1. RF ZRAČENJE NIJE OPASNO JER POSTOJI U PRIRODI -> NETOČNO Razine RF zračenja kojem smo danas izloženi milijunima su puta veće od prirodnih razina RF zračenja. 2. RF ZRAČENJE NIJE OPASNO JER JE NEIONIZIRAJUĆE -> NETOČNO Dovoljno je pogledati učinke RF zračenja u mikrovalnoj pećnici. RF zračenje ne prenosi toplinu, već je zagrijavanje posljedica...

RF ZRAČENJE (2G,3G,4G,5G…) – TKO JE U PRAVU?

Radiofrekvencijska (RF) polja su vrsta elektromagnetskih polja (eng. EMF – Electromagnetic fields) koja se koriste za rad mobitela i baznih stanica (2G,3G,4G,5G), WiFi, Bluetooth i sličnih bežičnih uređaja. Kada se govori o utjecaju RF zračenja na ljudsko zdravlje, u medije se uglavnom pozivaju ljudi iz tehničke struke, iako su nekompetentni za procjenu zdravstvenih rizika od...

RF ZRAČENJE – ZAŠTITA U SVAKODNEVICI

Cilj ovog teksta je informirati građane o praktičnim metodama za smanjenje izloženost RF zračenju iz svakodnevno korištenih izvora na koje imamo neposredan utjecaj i za koje nisu potrebni veliki zahvati. Naročito se preporuča da se navedena načela primjenjuju za trudnice i djecu.   MOBITELI: Ne držite mobitel uz tijelo. Svaki centimetar udaljenosti od tijela je...

Jeste li znali

Jedna osoba svakog dana prosječno napravi 1,8 kilograma smeća Godine 1995. 200 velikih odlagališta smeća na svijetu bilo je puno i zatvoreno. To znači da su otvorena nova. Jedna trećina cjelokupne potrošene energije koristi se u domaćinstvima. Jedna trećina ukupno potrošene vode koristi se za ispiranje toaleta Oko pet milijuna tona nafte svake godine završi...

Plogging – trening i očuvanje okoliša

Kako je novi fitness trend uklopio ugodno s korisnim? “Plogging” je novi švedski praktičan trend koji spaja trening s očuvanjem okoliša. O čemu se tu radi? Ideja ima jedan vrlo koristan cilj, a radi se o spajanju trčanja i istodobnom sakupljanju otpada po putu, tj.u prirodi. Sama riječ “plogging” dolazi od kombinacija riječi jogging što...

Svjetski dan zaštite okoliša

Znate li kojeg se datuma obilježava svjetski dan zaštite okoliša? Svake se godine pod pokroviteljstvom Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) 5. lipnja obilježava Svjetski dan zaštite čovjekove okoline. U Stockholmu je na taj datum 1972. godine održana Konferencija Ujedinjenih naroda posvećena zaštiti okoliša, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP), osnovni...

Ugroženi sisavci u Zagrebu – 5 vrsta šišmiša

Od sisavaca na području Grada Zagreba dolazi 5 ugroženih i rizičnih vrsta na nacionalnoj razini i sve su vrste šišmiša: Miniopterus schreibersi, Myotis capaccinii, Plecotus austriacus, Rhinolophus eurya/e, Myotis bechsteini). Za njih su na području Grada značajna staništa poput rijetkih, fragmentarno raspoređenih špiljskih staništa na području Medvednice, npr. Veternica, Bizečka pećina te stari napušteni rudnici,...

Medvednica – pluća grada Zagreba

Medvednica je izdvojena planina uz rub Panonske nizine, građena uglavnom od starih nepropusnih stijena, ali na zapadnom i istočnom dijelu ima izolirane krške pojave od značaja za bioraznolikost Grada Zagreba, u čijim podzemnim staništima dolaze endemične podzemne vrste faune. Brežuljci južnih padina uglavnom su građeni od lapora. Medvednica je zaštićena kao park prirode i u...

Načelo opreznosti

Načelo opreznosti danas je vodeće ekološko načelo inkorporirano u održivi sustav i podloga je dugoročnom razvoju bez štetnih posljedica. Ono daje ekološku korekciju znanosti, koja se primjenjuje u situacijama kada je znanstveni uvid u potencijalnu opasnost nekog proizvoda ili tehnologije nepotpun i nedorečen. Ono postaje sastavni dio europskog zakonodavstava 2000. godine (COM(2000)1), hrvatskoj javnosti je...

Arhuška konvencija – međunarodno sredstvo zaštite građana

Arhuška konvencija je jedinstveni međunarodni pravni instrument koji omogućuje sudjelovanje javnosti u pitanjima okoliša, utemeljena na ideji sudioničke demokracije u kojoj ljudi imaju pravo utjecati na donošenje odluka koje se tiču njihova života. Odredbe Arhuške konvencije predstavljaju samo minimum standarda ispod kojih stranke Konvencije – države ne smiju ići. Nažalost, praksa pokazuje da stranke konvencije...

Starije obavijesti