U Republici Hrvatskoj koristimo pojam ekološki sustav (internacionalno ekosistem) kojeg uvodi Tanssley 1935. godine. Čine ga:

  • biocenoza – uvijek određena kombinacija različitih biljnih i životinjskih populacija koja se uspostavlja i održava pod danim ekološkim uvjetima
  • biotopa – staništa tih organizama, razvija se i održava kao dinamički sustav jer je sposobna regulirati vlastite unutarnje procese i promjene

Skup svih ekoloških sustava čini biosferu – prostor ili područje na Zemlji gdje je postoji život. Tu su i svi ekološki sustavi (je li potrebna ova rečenica?) Čine ju sljedeće Zemljine sfere:

  • atmosfera – sloj plinova koji čini perifernu oblogu Zemlje
  • hidrosfera – vodeni omotač Zemlje
  • litosfera – površinski, tvrdi pokrivač Zemlje

Najvažnije značajke ekološkog sustava su:

  • samoodrživost
  • samoorganiziranost
  • samoobnovljivost