Udruga eko Zagreb poziva sve zainteresirane da se pridruže javnoj raspravi  Strateškoj studiji o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš, koja sadrži i glavnu ocjenu prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu, i Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba trajat će od 30. siječnja do 28. veljače 2018.

Grad Zagreb se nalazi na prekretnici sustava gospodarenja otpadom. Kao država, ulaskom u Europsku uniju preuzeli smo obveze recikliranja od minimalno 50% komunalnog otpada. Ipak, ostaje puno prostora za manipulaciju gospodarenja otpadom, ali i za napredak i nova tehnološka rješenja koja bi Zagreb mogli svrstati uz bok najboljim gradovima po pitanju odvajanja otpadom u svijetu.

 

Javni uvid u Stratešku studiju, Netehnički sažetak studije i Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba javnosti će biti omogućen tijekom trajanja javne rasprave radnim danom od 08,30 do 15,30 sati na sljedećim lokacijama:
– predvorje zgrade Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1
– Područni ured Peščenica, Zapoljska 1
– Područni ured Novi Zagreb, Avenija Dubrovnik 12
– Područni ured Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2
– Područni ured Susedgrad, Sigetje 2.

Strateška studija, Netehnički sažetak studije i Plan bit će s danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na službenoj internetskoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr).

Javno izlaganje o Strateškoj studiji i Planu održat će se dana 13. veljače 2018. u dvorani A u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I, Zagreb, s početkom u 17,00 sati. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici izrađivača Strateške studije, glavne ocjene o prihvatljivosti Plana za ekološku mrežu i Plana, te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima nazočne javnosti.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Stratešku studiju i Plan mogu se, zaključno sa zadnjim danom javne rasprave:
– upisati u knjige primjedbi, izložene uz predmetnu dokumentaciju
– dostaviti na obrascu objavljenom na službenoj internetskoj stranici s danom početka javne rasprave na adresu E-pošte: eko@zagreb.hr ili na adresu: Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom, Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2.”

 

Poveznica na stranicu