Ovim putem Udruga eko Zagreb daje punu podršku inicijativi – Stop spalionici Rebro.


Gotovo je nevjerojatno da su inicijatori izgradnje spalionice oni koji bi trebali biti prvi zaštitnici ljudskog zdravlja i najupućeniji u uzroke i posljedice bolesti ljudi. Izgradnja takvog postrojenja je neprihvatljiva u gusto naseljenom području kao i u samom krugu bolnice.


Činjenica da spaljivanjem takvog otpada nastaju štetni plinovi koji nedvojbeno ugrožavaju kvalitetu života, zdravlje i sam život okolnog stanovništva inicijatoru ovakvog projekta očito ne znači mnogo, jer se u studiji na kojoj se spalionica temelji navodi ušteda koja u svojoj kalkulaciji nema cijenu patnje ljudi koji će oboljeti od utjecaja štetnih elemenata nastalih izgaranjem otpada. Utjecaj takvih objekata na nerođenu djecu dokazan je u brojnim znanstvenim studijama u kojima se govori o malformacijama i mrtvorođenoj djeci kao i o porastu neplodnosti u krugu takvih objekata.


S druge strane, „Najbolje raspoložive tehnologije“ su samo dimna zavjesa jer ne postoje filtri koji mogu zaustaviti sve štetne elemente koji nastaju izgaranjem tako da i kada su najnoviji i najkvalitetniji količina koja izlazi iz takvih postrojenja dovoljna je ugroza ljudi i okoliša, pogotovo što se većina najštetnijih elemenata trajno akumulira u ljudskom organizmu i okolišu. Moramo napomenuti i to da će takvo postrojenje već nakon određenog vremena korištenja izgubiti na kvaliteti filtriranja štetnih plinova te da nedvojbeno postoji mogućnost katastrofe koja podrazumijeva trenutnu i direktnu ugrozu djelatnika bolnice, pacijenata kao i okolnog stanovništva čiji su prvi stambeni objekti na udaljenosti manjoj od 60m. Tko je spreman odgovarati za te živote radi fiktivne uštede?


Već i ovdje navedeni razlozi dovoljni su za obustavu svakog daljnjeg nastojanja u provedbi bolesne ideje o izgradnji spalionice u krugu bolnice u gusto naseljenom području.


Zbog svega navedenog, Udruga eko Zagreb se u potpunosti protivi izgradnji spalionice Rebro.

PODRŠKA INICIJATIVI – STOP SPALIONICI REBRO