Udruga eko Zagreb proslijedila je Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj grada primjedbe i prijedloge na izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana.

Prijedlozi su strukturirani u 5 točaka:

  1. Izbrisati planiranu lokaciju spalionice, odnosno centra za termičku obradu otpada i CGO-a (GUP prijedlog 1)
  2. Nenadsvođenje i očuvanje otvorene trase potoka Dubravice, Kustošaka i Vrapčaka (GUP prijedlog 2)
  3. Nenadsvođenje i očuvanje otvorene trase potoka Črnomerca u cijelosti (GUP prijedlog 3)
  4. Ucrtavanje sortirnica i kompostišta te reciklažnih dvorišta (GUP prijedlog 4)
  5. Izmještanje lokacije postrojenja CE-ZA-R, C.I.O.S na Jankomiru (GUP prijedlog 5)

GUP prijedlog 1

GUP prijedlog 2

GUP prijedlog 3

GUP prijedlog 4

GUP prijedlog 5